thumb_©frederikbeyens_grote_verbinding_installatie-24.jpg

Over ons

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s in de toekomst onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor Antwerpen, zijn haven én voor Vlaanderen. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen en schonere lucht.

Noordelijke Ringparken worden met extra kappen een stuk groter

Het Antwerpse stadsbestuur besliste om in samenwerking met Vlaanderen voor de Ringparken Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn vijf extra overkappingen te voorzien.  Door deze uitbreiding met een totale lengte van 1,2 kilometer zal er op de noordelijke Ring nog heel wat extra openbare parkruimte bijkomen.

Leefbaarheid verbetert aanzienlijk.

Naast het selecteren van de eerste fase leefbaarheidsprojecten, namen de stad Antwerpen en Vlaanderen in 2018 ook akte van de langetermijnvisie van de maximale overkapping. Alle partijen hebben toen ook aanbevolen om deze verder uit te werken. In dat kader werden er in 2018 ook reserveprojecten aangeduid die ook zeer goed scoorden in de aanbevelingen. 
De Vlaamse Regering heeft dit engagement om te werken naar een maximale overkapping bevestigd in haar beslissing van 13 maart 2020.  
De gevraagde onderzoeken werden nu afgerond en tonen aan dat de extra kappen een zeer positieve bijkomende impact op de leefbaarheid hebben in deze zone.  

Concreet gaat het over de volgende bijkomende overkappingen:

Kap Groen Hart  
De meest noordelijke overkapping van de R1 verbindt bestaande parken in Merksem en Luchtbal. Deze kap is 450 meter lang en heeft twee passerelles over de treinsporen. 
Ze zorgt voor aanzienlijke leefbaarheidsbaten: reductie van groentekorten op wijkniveau, reductie van de geluidshinder en een lichte verbetering van de luchtkwaliteit.

Verlengde Kap Dam
Een verlenging van de overkapping van de noordwestelijke hoek met 50 meter zorgt vooral voor een betere verbinding binnen het park aan beide zijden van de sleuf. 

Kap Kalverwei 
Een overbrugging van de ring van 60m breed halverwege de sleuf aan het Lobroekdok, creëert een netwerk van routes binnen het park en maakt de kortste routes tussen binnen- en buitenzijde van de Ring mogelijk. 

Kap Schijnvallei  
Door de noordelijke rijrichting van de Ring hier 590 meter te overkappen reduceren we de geluidshinder in het ringpark en in de aanpalende woonwijk aan de Ten Eekhovelei.  Deze kap biedt ook een nuttige bijkomende park-oppervlakte langs het smalste segment in het ringpark en zorgt voor betere fietsverbindingen over de overblijvende bovengrondse wegen.  

Verlengde  Kap Hof Ter Lo  
Een uitbreiding van 90 meter naar het zuiden geeft een positief effect op het geluidsniveau en de luchtkwaliteit. Kap Hof Ter Lo wordt zo ook bereikbaar vanuit Borgerhout.    

De extra overkappingen zullen niet alleen zorgen voor betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en meer groen, maar ook voor meer veiligheid in de parken. Door de verbindingen tussen de verschillende delen van het park te verbeteren, zullen dwarse verbindingen versterkt worden en zal de Ring minder opvallen. Bovendien worden de afspraken tussen de overheid en burgerbewegingen met betrekking tot de Ring ter hoogte van de Oosterweelverbinding nageleefd. Dit project zorgt voor een betere balans tussen mobiliteit en leefbaarheid.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Nieuwsberichten
undefined
Noordelijke Ringparken: door goedkeuring stap dichter bij uitvoering

undefined
De Grote Verbinding: college keurt projectdefinities noordelijke Ringparken goed

undefined
De Grote Verbinding: ontwerpteams noordelijke Ringparken zijn gekend

undefined
Ontwerpteam Ringpark Zuid gekend

Omtrent De Grote Verbinding - een documentaire over de stad, de Ring en de mensen

Sinds 2016 wordt in Antwerpen werk gemaakt van De Grote Verbinding, het rond maken van de Antwerpse ring en de uitwerking van leefbaarheidsprojecten in de zone langs en over de Ring. Het is een unieke samenwerking tussen overheden, ontwerpers en allerhande belanghebbenden burgers. Deze reportage geeft een inkijk in de vele thema’s die tijdens het ontwerpen aan bod komen. Het brengt de werking en het enthousiasme van alle betrokken partijen in beeld. Het is een verhaal waar iedereen erkend  wordt voor het steentje dat hij of zij tijdens dit proces heeft bijgedragen.

Bekijk hier de reportage online

Start de voorstelling

 

Over de Ring - vijf jaar toekomstverbond

Op 15 maart 2017 spraken Vlaanderen, Antwerpen en een brede vertegenwoordiging van de burgermaatschappij in de stadsregio zich uit over een specifieke, radicale transformatie van de stadsregio. 

Dit Toekomstverbond staat voor een unieke wending in hoe we samen dingen waarmaken. The proof of the pudding is, uiteraard, in the eating. Het sprak vaneen generationeel project, 15 tot 25 jaar. De ambities waren en zijn groots. Maar waar staan we vandaag, vijf jaar later? Dit boek biedt een overzicht van een aantal projecten, activiteiten en methodes die sindsdien in ontwerp of in uitvoering zijn.

Bekijk hier het volledige boek

Over de Ring - vijf jaar toekomstverbond

Hieronder kan je het volledig boek downloaden als pdf, dit kan even in beslag nemen door de groote van het bestand (300Mb).

undefined
Over de Ring - vijf jaar toekomstverbond

Over de Ring - vijf jaar toekomstverbond
Over de Ring - vijf jaar toekomstverbond

maart 2022

Downloaden
Vijf jaar Toekomstverbond
Vijf jaar Toekomstverbond

Persbericht 22 maart 2022 - update van dit ambitieuze samenwerkingsverbond

Downloaden
Voorontwerpen noordelijke Ringparken en conceptontwerp voor Ringpark Zuid afgerond.

De voorontwerpen voor de Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn en het conceptontwerp voor Ringpark Zuid zijn afgerond. Deze plannen zijn het resultaat van een intensief co-creatief proces dat de ontwerpteams doorliepen met de omwonende en de vele betrokkenen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht of ontdek de ontwerpen in de folder.

undefined
Voorontwerpen noordelijke Ringparken en conceptontwerp voor Ringpark Zuid afgerond.

De Grote Verbinding - waar staan we vandaag
De Grote Verbinding - waar staan we vandaag

november 2021

Downloaden
Maak kennis met de ontwerpteams van de Ringparken

Sinds begin 2020 zijn alle ontwerpteams aan de slag om de Ringparken van De Grote Verbinding verder uit te werken tot uitvoerbare plannen. De teams werken de in 2018 geselecteerde concepten voor de leefbaarheidsprojecten langs en over de Ring verder uit tot een voorontwerp en definitief ontwerp.

Hieronder kan je kennismaken met de mensen achter Ringpark Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok, Het Schijn, Groene Vesten, Zuid en West.

 

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ringpark Zuid, ontmoet het ontwerpteam

Ontmoet het ontwerpteam voor Ringpark Zuid.

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ringpark Noordkasteel, ontmoet het ontwerpteam.

Ontmoet het ontwerpteam voor Ringpark Noordkasteel

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ringpark Groenendaal, ontmoet het ontwerpteam.

Ontmoet het ontwerpteam voor Ringpark Groenendaal

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ringpark Lobroekdok, ontmoet het ontwerpteam.

Ontmoet het ontwerpteam voor Ringpark Lobroekdok

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ringpark Het Schijn, ontmoet het ontwerpteam

Maak kennis met het ontwerpteam Ringpark Het Schijn

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ringpark Groene Vesten, ontmoet het ontwerpteam

Maak kennis met het ontwerpteam voor Ringpark Groene Vesten

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Ringpark West, ontmoet het ontwerpteam.

Ontmoet het ontwerpteam voor Ringpark West

Ontdek de toekomst van jouw buurt op de online Ringdagen

Vanaf 2 november 2020 starten de online Ringdagen voor het Ringpark achter jouw hoek. Bij Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en het Schijn kan je terecht voor een eerste kennismaking met het ontwerpteam. Ringpark Groene Vesten verzameld feedback over het conceptontwerp en bij Ringpark Zuid staat de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op de planning. Ten slotte kan je bij Ringpark West terecht voor een laatste stand van zaken.

Ontdek hieronder de volledige kalender en doe mee!

undefined
Ontdek de toekomst van jouw buurt op de online Ringdagen

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Stadsreportage met intendant Alexander D'Hooghe

Bekijk hier de reportage

De Grote Verbinding doet dromen over het Antwerpen van morgen

Zeven Antwerpenaars getuigen wat De Grote Verbinding concreet kan betekenen voor hun buurt. Ze vertellen in korte online getuigenissen wat er voor hen gaat veranderen op vlak van mobiliteit en leefbaarheid dankzij de nieuwe Ringparken. 

Ontdek hier het verhaal van Alexander, Dennis, Juliette, Jaak, Hamza, Jordan en Amel.

 

Dit waren de Ringdagen in november 2019

Hieronder kan u alle info terugvinden zoals voorgesteld op de derde editie van de Ringdagen. Deze gingen door op 26 en 27 november 2019.

 

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Herbeleef de Ringdagen

Op 26 en 27 november 2019 stond de Handelsbeurs in het teken van De Grote Verbinding.

Ringpark Noordkasteel
Ringpark Noordkasteel

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Ringpark Groenendaal
Ringpark Groenendaal

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Ringpark Lobroekdok en Ringpark het Schijn
Ringpark Lobroekdok en Ringpark het Schijn

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Ringpark Groene Vesten
Ringpark Groene Vesten

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Ringpark Zuid
Ringpark Zuid

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Scheldebrug
Scheldebrug

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Ringpark West
Ringpark West

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Wat onderzoeken we nog?
Wat onderzoeken we nog?

Infopanelen Ringdagen november 2019

Downloaden
Eindrapporten ontwerpteams periode 2017-2018

Hieronder kan je de eindrapporten terugvinden die de ontwerpteams van elke zone hebben gemaakt rond hun voorgestelde leefbaarheidsprojecten in 2018.

In de periode 2017-2018 gingen 6 ontwerpteams aan de slag in elk een zone van de stad. Over de Ring
In de periode 2017-2018 gingen 6 ontwerpteams aan de slag in elk een zone van de stad.

 

Visie Team Noord
Visie Team Noord

Rapport in boekvorm - 2017-2018

Downloaden
Visie Team Noordoost
Visie Team Noordoost

Rapport in boekvorm - 2017-2018

Downloaden
Visie Team Oost
Visie Team Oost

Rapport in boekvorm - 2017-2018

Downloaden
Visie Team Zuidoost
Visie Team Zuidoost

Rapport in boekvorm - 2017-2018

Downloaden
Visie Team Zuid
Visie Team Zuid

Rapport in boekvorm - 2017-2018

Downloaden
Visie Team West
Visie Team West

Rapport in boekvorm - 2017-2018

Downloaden
Historisch toekomstverbond voor Antwerpen

Met dit toekomstplan scharen de overheden en burgerbewegingen zich achter verschillende maatregelen die van Antwerpen een leefbare én vlot toegankelijke stadsregio maken. 

Deze content kan niet getoond worden.

Door de gekozen cookie voorkeuren kan de inhoud niet weergegeven worden. Deze inhoud is enkel zichtbaar als u marketing cookies inschakelt.

Het toekomstverbond in beeld

een introductie van de eerste Ringdagen

20170315_TOEKOMSTVERBOND-VOOR-BEREIKBAARHEID-EN-LEEFBAARHEID-NA-IKW.pdf

Downloaden
Ambitienota voor de overkapping van de Antwerpse Ring

Op maandag 14 november 2016 stelt de intendant zijn ambitienota voor aan de pers. De nota beschrijft een ambitieus leefbaarheidsproject voor een aantrekkelijke Antwerpse stadsregio, en werd gevoed door meer dan 50 workshops en 100 werksessies met experten, burgers, overheden, burgerbewegingen, onderzoeksinstellingen en internationale overkappingsexperts.

Ambitienota intendant Alexander D'Hooghe
Ambitienota intendant Alexander D'Hooghe

november 2016

Downloaden
De Grote Verbinding
Een heel klein boekje met een heel groot verhaal
Een heel klein boekje met een heel groot verhaal

De Grote Verbinding in een notendop

Downloaden

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.