thumb_©frederikbeyens_grote_verbinding_installatie-24.jpg

Over ons

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s in de toekomst onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor Antwerpen, zijn haven én voor Vlaanderen. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen en schonere lucht.

16 maart 2024 (doorlopend van 10 tot 17 uur)
Hoe zit het met De Grote Verbinding? Kom naar de Ringdag!

Wil je weten hoe het staat met De Grote Verbinding? Wat is De Nieuwe Rand en hoe kunnen we er voor zorgen dat we onze verplaatsingen in de toekomst duurzamer en dus slimmer maken? Kom dan naar de Ringdag in het Provinciehuis Antwerpen.

Lees meer
09 maart 2023
Noordelijke Ringparken worden met extra kappen een stuk groter

Het Antwerpse stadsbestuur besliste om in samenwerking met Vlaanderen voor de Ringparken Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn vijf extra overkappingen te voorzien.  Door deze uitbreiding met een totale lengte van 1,2 kilometer zal er op de noordelijke Ring nog heel wat extra openbare parkruimte bijkomen.

Leefbaarheid verbetert aanzienlijk.

Naast het selecteren van de eerste fase leefbaarheidsprojecten, namen de stad Antwerpen en Vlaanderen in 2018 ook akte van de langetermijnvisie van de maximale overkapping. Alle partijen hebben toen ook aanbevolen om deze verder uit te werken. In dat kader werden er in 2018 ook reserveprojecten aangeduid die ook zeer goed scoorden in de aanbevelingen. 
De Vlaamse Regering heeft dit engagement om te werken naar een maximale overkapping bevestigd in haar beslissing van 13 maart 2020.  
De gevraagde onderzoeken werden nu afgerond en tonen aan dat de extra kappen een zeer positieve bijkomende impact op de leefbaarheid hebben in deze zone.  

Concreet gaat het over de volgende bijkomende overkappingen:

Kap Groen Hart  
De meest noordelijke overkapping van de R1 verbindt bestaande parken in Merksem en Luchtbal. Deze kap is 450 meter lang en heeft twee passerelles over de treinsporen. 
Ze zorgt voor aanzienlijke leefbaarheidsbaten: reductie van groentekorten op wijkniveau, reductie van de geluidshinder en een lichte verbetering van de luchtkwaliteit.

Verlengde Kap Dam
Een verlenging van de overkapping van de noordwestelijke hoek met 50 meter zorgt vooral voor een betere verbinding binnen het park aan beide zijden van de sleuf. 

Kap Kalverwei 
Een overbrugging van de ring van 60m breed halverwege de sleuf aan het Lobroekdok, creëert een netwerk van routes binnen het park en maakt de kortste routes tussen binnen- en buitenzijde van de Ring mogelijk. 

Kap Schijnvallei  
Door de noordelijke rijrichting van de Ring hier 590 meter te overkappen reduceren we de geluidshinder in het ringpark en in de aanpalende woonwijk aan de Ten Eekhovelei.  Deze kap biedt ook een nuttige bijkomende park-oppervlakte langs het smalste segment in het ringpark en zorgt voor betere fietsverbindingen over de overblijvende bovengrondse wegen.  

Verlengde  Kap Hof Ter Lo  
Een uitbreiding van 90 meter naar het zuiden geeft een positief effect op het geluidsniveau en de luchtkwaliteit. Kap Hof Ter Lo wordt zo ook bereikbaar vanuit Borgerhout.    

De extra overkappingen zullen niet alleen zorgen voor betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en meer groen, maar ook voor meer veiligheid in de parken. Door de verbindingen tussen de verschillende delen van het park te verbeteren, zullen dwarse verbindingen versterkt worden en zal de Ring minder opvallen. Bovendien worden de afspraken tussen de overheid en burgerbewegingen met betrekking tot de Ring ter hoogte van de Oosterweelverbinding nageleefd. Dit project zorgt voor een betere balans tussen mobiliteit en leefbaarheid.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees meer
09 juni 2022
Voorontwerpen noordelijke Ringparken definitief goedgekeurd

Het college keurde de voorontwerpen voor de noordelijke Ringparken (Groenendaal, Noordkasteel, Lobroekdok en Het Schijn) goed. Dat na een brede consultatieronde die in november startte. Op basis van de adviezen werden een aantal bijkomende onderzoeksopdrachten geformuleerd voor de ontwerpteams. Verder wordt er waar mogelijk– naast de Oosterweelwerf - al naar een vervroegde uitvoering gewerkt, zoals voor een deel van Ringpark Groenendaal en een deel van Ringpark Het Schijn.

Lees meer

19 en 20 april 2022
Ringdagen, de vierde editie
Sfeerbeeld van de Ringdagen in november 2019
Sfeerbeeld van de Ringdagen in november 2019

Kom naar de Ringdagen en ontdek de plannen voor de 7 Ringparken, de Scheldebrug en de Oosterweelverbinding. Je kan vragen stellen aan experten over hoe de ruimte langs en over de Antwerpse Ring er in de toekomst uit zal zien.

Lees meer
17 april 2022
Omtrent De Grote Verbinding - een documentaire over de stad, de Ring en de mensen

Een documentaire over De  Grote Verbinding en 5 jaar toekomstverbond. Meream en Liam nemen u mee op hun tocht langs de Ringparken. Ze ontmoeten er tal van Ringbouwers en ontdekken waarom deze samenwerking zo uniek is.

Lees meer
18 november 2021
Voorontwerpen noordelijke Ringparken en conceptontwerp voor Ringpark Zuid afgerond.

De voorontwerpen voor de Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn en het conceptontwerp voor Ringpark Zuid zijn afgerond. Deze plannen zijn het resultaat van een intensief co-creatief proces dat de ontwerpteams doorliepen met de omwonende en de vele betrokkenen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht of ontdek de ontwerpen in de folder.

17 april 2021
De Grote Verbinding in Wakker op zondag
Wakker op Zondag van 18 april 2021 op ATV
Wakker op Zondag van 18 april 2021 op ATV

Op 18 april 2021 was De Grote Verbinding het thema van het programma Wakker op Zondag op ATV. Tom Leenders, de rechterhand van intendant Alexander D'Hooghe, ging samen met Manu Claeys, voorzitter stRaten-generaal en Annelies De Nijs, ontwerper Atelier Horizon, in dialoog over wat De Grote Verbinding betekend op het vlak van samenwerking, ondernemen, groen en parken en recreatie.

Herbekijk hier de volledige uitzending.

14 januari 2021
Ontwerpteam Ringpark Zuid gekend
Zicht op de huidige verkeersknoop ter hoogte van het zuid.
Zicht op de huidige verkeersknoop ter hoogte van het zuid.

Eind 2020 jaar duidde de Vlaamse regering het ontwerpteam dat bestaat uit 51N4E, H+N+S, Tractebel, Endeavour, Bollinger+Grohmann, Plant&Houtgoed en MDC aan voor de verdere uitwerking van het Ringpark Zuid.

08 januari 2021
Ringpark Zuid - Startnota GRUP
Luchtfoto van de huidige inrichting van Ringpark Zuid
Luchtfoto van de huidige inrichting van Ringpark Zuid

Ringpark Zuid verbindt wijken zoals Zuid, Brederode, Kiel, Tentoonstellingswijk en gebieden in ontwikkeling zoals Nieuw Zuid en Blue Gate Antwerp, met elkaar. Vandaag is dit enorme gebied helemaal op maat van de auto ingericht waarbij het vele groen tussen het kluwen van snelwegen, op- en afritten onbereikbaar is.

Lees meer
15 december 2020
Presentatie Ringpark Groenendaal
Luchtfoto van het gebied waar in de toekomst het Ringpark Groenendaal zal komen.
Luchtfoto van het gebied waar in de toekomst het Ringpark Groenendaal zal komen.

Vanaf de start van de herfstvakantie (2 november 2020) kan je op deze website de presentatie bekijken van het ontwerpteam voor Ringpark Groenendaal. Daarnaast kan je ook al je droombeeld voor het toekomstige Ringpark geven en je kandidaat stellen als Parkbouwer in de werkateliers.

Lees meer
06 december 2020
Geef aan de hand van 7 thema's jouw feedback op het conceptontwerp
Het conceptontwerp voor Ringpark Groene Vesten zoals uitgetekend door het ontwerpteam.
Het conceptontwerp voor Ringpark Groene Vesten zoals uitgetekend door het ontwerpteam.

Aan de hand van 7 thema's kan je nog tot eind november jouw feedback op dit conceptontwerp meegeven aan de ontwerpers.

Lees meer
18 november 2020, 20 uur
Online Ringdag Noordkasteel
Ringpark Noordkasteel met zicht op de huidige Noordkasteelvijver en de Hogere Zeevaartschool.
Ringpark Noordkasteel met zicht op de huidige Noordkasteelvijver en de Hogere Zeevaartschool.

Op woensdag 18 november 2020 maak je kennis met het ontwerpteam voor Ringpark Noordkasteel. Ontdek het programma en schrijf je in.

Lees meer
18 november 2020, 20 uur
Online Ringdag Noordkasteel
Ringpark Noordkasteel met zicht op de huidige Noordkasteelvijver en de Hogere Zeevaartschool.
Ringpark Noordkasteel met zicht op de huidige Noordkasteelvijver en de Hogere Zeevaartschool.

Op woensdag 18 november 2020 maak je kennis met het ontwerpteam voor Ringpark Noordkasteel. Ontdek het programma en schrijf je in.

Lees meer
17 november 2020
Online Ringdag Lobroekdok
Luchtfoto van het gebied waar in de toekomst het Ringpark Lobroekdok zal komen.
Luchtfoto van het gebied waar in de toekomst het Ringpark Lobroekdok zal komen.

Op dinsdag 17 november 2020 kon je tijdens een digitaal infomoment kennismaken met het ontwerpteam voor Ringpark Lobroekdok. Hiermee trapten we samen het vervolg van het ontwerp voor dit nieuw Ringpark af.

Lees meer
12 november 2020 om 19.00 uur
Eerste online Ringdag Het Schijn

Op donderdag 12 november 2020 organiseert team Ringpark Het Schijn een digitaal infomoment om jou te informeren over de toekomst van Ringpark Het Schijn. Ringpark Het Schijn heeft de ambitie om van de groene ruimte rondom het Schijn een buurtpark te maken voor Deurne en Borgerhout.

Lees meer
01 november 2020
Ontdek de toekomst van jouw buurt op de online Ringdagen

Vanaf 2 november 2020 starten de online Ringdagen voor het Ringpark achter jouw hoek. Bij Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en het Schijn kan je terecht voor een eerste kennismaking met het ontwerpteam. Ringpark Groene Vesten verzameld feedback over het conceptontwerp en bij Ringpark Zuid staat de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op de planning. Ten slotte kan je bij Ringpark West terecht voor een laatste stand van zaken.

Ontdek hieronder de volledige kalender en doe mee!

03 september 2020
Deze teams gaan aan de slag in de noordelijke Ringparken
De vier ringparken in het noorden aangeduid op de kaart. Deze ringparken komen op en langs de Antwerpese Ring en de Oosterweelverbinding.
De vier ringparken in het noorden aangeduid op de kaart. Deze ringparken komen op en langs de Antwerpese Ring en de Oosterweelverbinding.

Op 4 september zijn de ontwerpteams aangesteld die aan de slag gaan in Ringpark die op of langs de Oosterweelverbinding op rechteroever liggen. Het team TV Studio Paola Viganò – Grafton Architects - TV MAARCH, het vroegere team Zuidoost, neemt zowel het Ringpark Noordkasteel als Ringpark Lobroekdok voor zijn rekening. In Ringpark Groenendaal gaat het voormalige Team noord aan de slag, dit is het team BUUR – Latz – Greisch – SWP. Ten slotte gaat team COBE ApS - OMGEVING cvba - De Urbanisten BV, het vroegere team West, van start in Ringpark Het Schijn. 

26 en 27 november 2019
Ringdagen, de derde editie
Kom naar de Ringdagen op 26 of 27 november
Kom naar de Ringdagen op 26 of 27 november

Kom naar de Ringdagen en ontdek de 7 Ringparken en een Scheldebrug. U kan vragen stellen aan experten over hoe de Antwerpse Ring er in de toekomst uit zal zien.

Lees meer
21 november 2019
Eurocities award voor 'cooperation' verzilverd
De stad Antwerpen won de Eurocities award 2019 in de categorie 'cooperation' met het verhaal van De Grote Verbinding.
De stad Antwerpen won de Eurocities award 2019 in de categorie 'cooperation' met het verhaal van De Grote Verbinding.

Antwerpen wint Europese prijs voor De Grote Verbinding

Op donderdag 21 november vond in Praag (Tsjechië) de jaarvergadering plaats van Eurocities, een netwerk van de belangrijkste Europese steden. Daar werden  de Eurocities awards uitgereikt voor uitstekende prestaties van aangesloten steden die de levenskwaliteit van de burgers verbeteren. De stad Antwerpen kreeg de hoofdprijs in de categorie ‘cooperation’ voor het participatietraject van de afgelopen jaren dat resulteerde in De Grote Verbinding.  
 

 

29 oktober tot 11 november
Ook op de Boekenbeurs maken we De Grote Verbinding
Ook op de Boekenbeurs maken we De Grote Verbinding. Kom van 29 oktober tot 11 november
Ook op de Boekenbeurs maken we De Grote Verbinding. Kom van 29 oktober tot 11 november

Van 29 oktober tot en met zondag 3 november vindt de Boekenbeurs plaats in Antwerpen. Wie meer wil weten over De Grote Verbinding kan terecht in de infostand in hal 4. Tot dan.

Lees meer
08 november 2018
Vlaamse regering stelt intendant Alexander D’Hooghe aan voor komende acht jaar

Alexander D’Hooghe is opnieuw aangesteld als intendant voor de begeleiding en coördinatie van de overkapping van de Antwerpse ring. In zijn vorige opdracht als intendant trad Alexander D’Hooghe op als verbindende figuur die de samenwerking faciliteerde tussen overheden, burgerbewegingen, experten, organisaties en indiviuele burgers over zowel de leefbaarheids- als – de facto ook – mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse ringzone. Dit mondde uit in de ondertekening van het Toekomstverbond, in maart 2017.

Met de aanstelling van de intendant voor een periode van acht jaar neemt de Vlaamse overheid een lange termijn engagement op om de mobiliteits- en leefbaarheidsoplossingen die in het Toekomstverbond zijn vastgelegd ten uitvoer te brengen.

Lees het volledige bericht hier.

24 juni 2018
Grote stap voorwaarts voor leefbaarheid in Antwerpse ringzone

Lees hier de volledige nieuwsbrief over de selectie gemaakt van 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone.

Nieuwsbrief lezen

juni 2018
Eerste projecten
Overzicht van de eerste 18 geselecteerde projecten
Overzicht van de eerste 18 geselecteerde projecten

De Vlaamse overheid hakt de knoop door over de eerste projecten.

14 maart 2017
Toekomstverbond: historisch akkoord voor mobiliteit en leefbaarheid Antwerpse regio
Alle stakeholders kondigen gezamenlijk het toekomstverbond aan: het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen Ringland, StRaten-generaal & Ademloos sloten over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio.
Alle stakeholders kondigen gezamenlijk het toekomstverbond aan: het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen Ringland, StRaten-generaal & Ademloos sloten over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Op 15 maart 2017 sloten de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland en de Vlaamse regering en de stad Antwerpen een toekomstverbond. Samengevat: de Antwerpse ring wordt rondgemaakt voor verkeer in de stad. Het haventracé leidt het doorgaand en havenverkeer weg van de stad. 50 procent van alle verplaatsingen gebeurt op termijn met de fiets, te voet, het openbaar vervoer, de waterbus enzovoort. Slechts 50 procent van alle verplaatsingen gebeurt met de wagen. Bovendien wordt de ring overkapt. Om dat te realiseren blijft samenwerken nodig. Al die acties komen de leefbaarheid, de mobiliteit en de volksgezondheid in de stad en de regio ten goede.

11 december 2016
Lancering oproep ontwerpteam overkapping Ring

Na 10 maanden van intensief overleg en de publicatie van zijn ambitienota, lanceert leefbaarheidsintendant Alexander D’Hooghe op 12 december een oproep tot kandidaatstelling naar internationale ontwerpteams die de overkapping van de Ring concreet vorm willen geven. De oproep is een eerste belangrijke stap in de richting van de realisatie van het ambitieuze leefbaarheidsproject dat de intendant begin november voorstelde in zijn ambitienota. De vijf ontwerpteams die geselecteerd worden, gaan vanaf de zomer van 2017 met het intendantenteam en met overheden, verenigingen, burgerbewegingen, buurten en wijken aan de slag om, elk voor een ander segment, een ontwikkelingsvisie op te maken.

13 november 2016
Voorstelling Ambitienota

Op maandag 14 november 2016 stelt de intendant zijn ambitienota voor aan de pers. De nota beschrijft een ambitieus leefbaarheidsproject voor een aantrekkelijke Antwerpse stadsregio, en werd gevoed door meer dan 50 workshops en 100 werksessies met experten, burgers, overheden, burgerbewegingen, onderzoeksinstellingen en internationale overkappingsexperts.

Lees hier de volledige ambitienota

14 juli 2016
Fietstocht over de Ring
Het fietsparcours van intendant Alexander D’Hooghe laat mensen op een toegankelijke manier kennis maken met de overkappingsopdracht.
Het fietsparcours van intendant Alexander D’Hooghe laat mensen op een toegankelijke manier kennis maken met de overkappingsopdracht.

Het fietsparcours van intendant Alexander D’Hooghe laat mensen op een toegankelijke manier kennis maken met de overkappingsopdracht. 10 creatieve installaties en ingrepen in de publieke ruimte brengen het projectgebied in beeld, en geven inzicht in de uitdagingen van een overkapping. Het initiatief, dat zich richt tot iedereen die mee wil denken over de toekomst van de stad, is tekenend voor een proces dat burgers, organisaties en ontwerpers samen rond de tafel wil zetten om de leefbaarheid van de stad te maximaliseren.

18 mei 2016
Intendant Alexander D'Hooghe aan het woord

Op donderdag 19 mei geeft Alexander D’Hooghe meer uitleg over de opdracht van de intendant en hoe je kan meewerken.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.